INRICHTING VAN EEN PROJECT

In een project zien we de volgende fases:

2020
november 17

STAP 1

STAP 1

De vraag van de klant eigen maken, wensen inventariseren een visuele terugkoppeling maken totdat de klant tevreden is

november 17

STAP 2

STAP 2

Gedetailleerde uitwerking van het plan met techniek zoals domotica, keuze van de apparatuur en de afwerking.

november 17

STAP 3

STAP 3

Definitieve tekening voor de klant om te tonen wat hij krijgt, en voor ons en onze partners om voor gedetailleerde informatie over de productie en de tijdplanning.

november 17

STAP 4

STAP 4

In overleg met de klant vastleggen van de start van het project en de doorlooptijd van de verschillende stappen in de realisatie.

november 17

STAP 5

STAP 5

Aanlevering van de materialen en planning van de inschakeling van specialisten

november 17

STAP 6

STAP 6

Realisatie van  het project

november 17

STAP 7

STAP 7

Ondanks dat er foutloos gewerkt wordt, blijven er altijd kleine haken en ogen. Die worden opgenomen aan het einde van het traject en zo snel mogelijk opgelost.